Karierna zgodba; Iztok Franko: “Kjer je volja, je tudi pot!”

V petek, 29. 9. 2017 bomo tudi na Medpodjetniškem izobraževalnem centru gostili mladega podjetnika in avtomobilskega navdušenca Iztoka Franka. Predstavitev njegove karierne poti bo namenjena dijakom in strokovnim sodelavcem in bo potekala v sejni sobi v pritličju od 11.45 do 12.30.

Več informacij lahko najdete v priloženem vabilu.

Lepo vabljeni, da se dogodka udeležite.

Megi Rožič

karierna svetovalka

 

V tujino na delovno prakso

Zakorakali smo v novo šolsko leto, prav tako pa v izvedbo delovne prakse v tujini. Projekt Erasmus+ dijakom ter zaposlenim v Šolskem centru Nova Gorica omogoča večtedensko bivanje v različnih evropskih državah, kjer pridobivajo delovne ter življenjske izkušnje.
Na Malti so dijaki programa ekonomski ter zdravstveni tehnik. Delo opravljajo v različnih podjetjih in delovnih organizacijah, bivajo v apartmajih, v prostem času pa spoznavajo lepote nove kulture, države, narave. V prvem tednu jih spremlja profesorica Daša Cek Stepančič.

 

Pripravila Irena Četina  

Quali Pro Air Escort : Specialist za delo na področju migracij

V projektu Quali Pro Air Escort katrega cilj je: Evropski kvalifikacijski koncept usposabljanja za posameznike, ki delajo na področju migracij, so bila pripravljena merila po katerih bodo nastajali moduli in koncept. Začenja se priprava modula na temo:  vloga in naloge formalnih in neformalnih institucij na področju migracij. Razvit modul bo pilotno testiran.

BOQua »Specialist za poklicno orientacijo«

V projektu BOQua, katerega glavni cilj je: »Evropski kvalifikacijski koncept »Specialist za poklicno orientacijo« se trenutno pripravlja vodnik v katerem bodo zbrane dobre prakse poklicne orientacije iz vseh držav partneric (vsaka država 2 primera). Drugi produkt v pripravi je kvalifikacijski modul za usposabljanje zaposlenih ki poklicno orientirajo in sicer za poklicno področje ekonomije. Ko bo modul pripravljen ga bomo pilotno testirali.

Več informacij na spletni strani projekta: https://www.boqua.eu/ .

USPOSABLJANJE MENTORJEV

V avgustu in septembru 2017  bomo na Šolskem centru Nova Gorica  v okviru projekta »Usposabljanje mentorjev« organizirali  usposabljanje delavcev, ki kot mentorji sodelujejo pri usposabljanju dijakov in študentov na praktičnem usposabljanju z delom (PUD), oziroma študentov na praktičnem izobraževanju (PRI).

Usposabljanje (PAUM) bo potekalo po »Programu za usposabljanje mentorjev za praktično usposabljanje dijakov oziroma praktično izobraževanje študentov pri delodajalcu«, ki je dostopen na spletni strani Centra RS za poklicno izobraževanje.

Usposabljanje bo potekalo v obliki delavnic, tri dni v popoldanskem času.

Več informacij dobite v priloženem dopisu.