Obisk Predsednika Vlade 6.3.2017

V okviru vladnega obiska na Goriškem smo v Šolskem centru Nova Gorica, v Medpodjetniškem izobraževalnem centru gostili predstavnike vlade, gospodarstva ter mladih. Tema javne tribune je bila prihodnost dela, izobraževanja in kadrovanja, katere cilj je spodbujanje ustvarjanja novih in kakovostnih delovnih mest. Hkrati smo izpostavili potrebo po ustvarjanju okolja, ki bo pritegnilo in bo sposobno obdržati mlado delovno silo, ki ji bodo zagotovljeni  dostopni izobraževalnimi programi za pridobivanje sodobnih zaposlitvenih kompetenc. Predstavniki Ministrstva za gospodarstvo in Ministrstva za izobraževanje so izpostavili že obstoječe programe, razpise ter poudarili pomen povezovanja. Mladi so izpostavili problematiko hitro spreminjajočih zahtev na trgu delo, kot so digitalizacija, mehke veščine ter strokovne kompetence, ki jim v obstoječem šolskem sistemu težko sledimo. Predstavniki gospodarstva so poudarili pomen brisanja mej med šolstvom in gospodarstvom, saj bomo le tako lahko sledili zahtevam sodobne družbe.

Mladi so gostom predstavili nekaj uspešnih projektov ter izdelkov, ki so jih razvili/izdelali v okviru učnega procesa. Ugotovili smo, da imamo pozitivne primere, ki kažejo na pravo smer razvoja.

Predsednik Vlade po obisku Goriške regije