AGRI KNOWS

IME PROGRAMA IN PODPROGRAMA, NAZIV PROJEKTA

Program čezmejnega sodelovanja Slovenija–Italija 2007-2013

 

AGRI KNOWS

ROK PRIJAVE V teku
VLOGA ŠOLSKEGA CENTRA Partner
TRAJANJE PROJEKTA 1.10.2012 – 30.9.2014
FINANČNA VREDNOST PROJEKTA (celotna vrednost projekta in naš delež) Skupna vrednost projekta

Delež za ŠC NG: 40.640,00 €

VODJA PROJEKTA oz. KOORDINATOR Ivana Poša
LINK DO WWW STRANI  
KRATEK OPIS PROJEKTA

Izobraževanje na področju naravovarstva, sodelovanje s Fakulteto za okolje in prostor: Nakup: LABORATORIJSKEGA MATERIALA (en del v letu 2013, en del v letu 2014), PRENOSNIKA – 2013.