V dobi pametne tehnologije 4.0 in zaznavnih družbeno-okoljskih sprememb so med mladimi vse bolj zaželjene strokovnost in mehke kompetence: na podlagi te ugotovitve se je v sredo, 28. novembra, odvijalo zanimivo srečanje v Zagraju pri Gorici z naslovom »Čezmejno praktično usposabljanje z delom«. Izobraževalni tečaj je potekal v sklopu Interreg projekta CB-WBL.

Udeleženci so se seznanili z raznoraznimi možnostmi za oblikovanje čezmejnih poklicnih programov, predvsem z vidika praktičnega usposabljanja z delom. Jutranji del je bil posvečen okrogli mizi z naslovom »Izzivi gospodarstva in odzivi izobraževanja«, ki jo je vodil Andrej Šik (SDGZ). Adrijana Hodak (Šolski center Nova Gorica), Chiara Salatin (ECIPA) in Fabio Banali (referent ASL na liceju »Bagatta« v Desenzanu del Garda), so se zaustavili na spremembah, ki zadevajo sodobni trg dela in izhajajo iz digitalizacije tehnologije in avtomatizacije delovnih postopkov. Opozorili so na izzive, ki so vezani na varstvo okolja oz. na trajnostni model družbeno-gospodarskega razvoja. Navedene spremembe igrajo nadvse pomembno vlogo pri načrtovanju poklicnega in strokovnega izobraževanja, saj je od dijakov zaželjeno, da že med učenjem gojijo spretnosti in veščine, ki so komplementarne njihovemu strokovnemu znanju, in so jim koristne med iskanjem zaposlitve.

V drugem delu tečaja so bili predstavljeni izsledki analiz o sistemih poklicnega izobraževanja in učni mobilnosti na referenčnem območju. Analize, izvedene v sklopu dejavnosti programa »CB-WBL«, služijo kot oporna točka za izdelavo primernih rešitev za valorizacijo na delu temelječega učenja na čezmejnem območju ter za spodbujanje učne mobilnosti, ki zlasti med Slovenijo in deželo FJk ni še povsem dovolj utečena. Kot je izpostavil izvedenec za komunikacijsko strategijo Primož Mahne, rešitve predvidevajo spletno stran s koristnimi informacijami in nekatere digitalne aplikacije, ki bodo v pomoč dijakom (in seveda njihovim mentorjem) pri načrtovanju praktičnega usposabljanja z delom.

V popoldanskem delu srečanja so potekale delavnice namenjene načrtovanju praktičnih vidikov usposabljanja z delom med Slovenijo in Italijo ter iskanju inovativnih pristopov za povečanje obsega učne mobilnosti na tem območju. Udeleženci, ki so se sestali v Zagraju, so bili na koncu sklepčni glede ugotovitve, da so na programskem območju na razpolago številne konkretne poklicne priložnosti za mlade – predvsem za take, ki marljivo gojijo veščine, komunikacijske sposobnosti, mehke kompetence in se pravočasno seznanjajo z delovanjem sodobnega trga dela.