Dejavnosti

Z začetkom šolskega leta 2008/2009 smo v okviru MIC – a na Tehniškem šolskem centru v Novi Gorici začeli s koordinacijo praktičnega usposabljanja z delom – PUD. To pomeni, da organizatorji PUD usklajeno sodelujemo v vseh programskih enotah ŠC – ja, ki izvajajo praktično usposabljanje z delom. Koordinator PUD-a na Šolskem centru je Marko Česnik.

Organizatorji PUD – a po programskih enotah so:

 • Evgen Markovčič – področje lesarstva
 • Davorin Budihna – področje kovinarstva, strojništva, avtoserviserstva in mehatronike
 • Adrijana Bratina – področje elektrotehnike in računalništva
 • Kristina Kompara – področje logistike
 • Tanja Malik – področje hortikulture in živilstva
 • Metod Štrancar – področje kmetijstva
 • Marjeta Kragelj – področje zdravstvene nege

Področja dejavnosti na PUD

 • sklepanje pogodb z delodajalci
 • svetovanje delodajalcem glede verifikacije učnih delovnih mest, mentorstva dijakom, prehrane dijakov, varstva pri delu in zdravniških pregledov dijakov
 • urejanje zavarovanj dijakov
 • priprava napotnic za delo
 • pregledovanje dnevnikov delovne prakse
 • vodenje evidence o opravljeni delovni praksi
 • obiski in spremljanje dijakov pri delodajalcih
 • komuniciranje in sodelovanje z delodajalci

V prihodnosti so načrtovane aktivnosti namenjene predvsem:

 • vzpostavljanju pogostejših povezav med delodajalci in šolami, tudi na ravni vodstev ustanov in podjetij
 • izmenjavi mnenj in izkušenj glede izvajanja PUD z ostalimi tehniškimi ali šolskimi centri po Sloveniji,
 • sodelovanju in usposabljanju organizatorjev PUD v funkcijah Tehniškega šolskega centra,
 • organizaciji opravljanja PUD v okviru MIC