Komisija za kakovost je pripravila poročilo o aktivnostih, ki so potekale v enoti MIC v koledarskem letu 2018.

 

V letnem delovnem poročilu so zabeležene aktivnosti, ki smo jih izvedli v šolskem letu.

 

V letnem delovnem načrtu boste našli smernice delovanja Medpodjetniškega izobraževalnega centra v šolskem letu.