Dokumenti

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je objavila Strategijo pametne specializacije.

V letnem delovnem poročilu so zabeležene aktivnosti, ki smo jih izvedli v šolskem letu.

V letnem delovnem načrtu boste našli smernice delovanja Medpodjetniškega izobraževalnega centra v šolskem letu.

Morda vas zanima, kateri dokumenti nas usmerjajo pri našem delu?

Zakoni s področja vzgoje in izobraževanja:

Kadar ste v zadregi, kaj vse je potrebno urediti, ko prijavite, vodite in koordinirate projekt, ki je sofinanciran iz Evropskega socialnega sklada (ESS), najdete smernice tukaj.

Navodila Ministrstva za šolstvo in šport za izvajanje ESS projektov.