E-CVET

IME PROGRAMA IN PODPROGRAMA, NAZIV PROJEKTA Leonardo da Vinci – Transfer of Innovation

E-CVET  Razvoj metodologije in implementacija kreditno točkovnega sistema v srednjem poklicnem in tehniškem izobraževanju

 

E-CVET  

ROK PRIJAVE V teku
VLOGA ŠOLSKEGA CENTRA Partner
TRAJANJE PROJEKTA 1.10.2011 – 30.9.2013
FINANČNA VREDNOST PROJEKTA (celotna vrednost projekta in naš delež) Skupna vrednost projekta 399.214,00

Delež ŠC NG 8.908,00 €

(naš lasten prispevek 2.227,00 €)

VODJA PROJEKTA oz. KOORDINATOR Irena Četina

 

LINK DO WWW STRANI http://www.your-ecvet.eu/
KRATEK OPIS PROJEKTA

Nosilci projekta so Nizozemci, sodelujejo še partnerji iz Nemčije, Španije, Estonije ter s Finske.  V Sloveniji je razvojni partner Center za poklicno izobraževanje, medtem ko ŠC NG sodeluje kot testni partner. Implementacijo dokumentov ECVET, ki je bila razvita v projektu, bomo izvedli v okviru projekta LDV mobilnost dijakov, in sicer v času med marcem 2012 in septembrom 2013.