Na Šolskem centru Nova Gorica smo za projekt Edubox, Erasmus+, izvedli nacionalni diseminacijski dogodek, in sicer v dveh delih.

Prvi del smo izvedli v četrtek, 11. maja v Celju na državnem tekmovanju srednjih šol za mehatroniko t.i. Forumu mehatronike. Državnega tekmovanja se je udeležilo 16 srednjih šol iz Slovenije. Tekmovanje poteka v dveh kategorijah in sicer v programu tehnik mehatronike in mehatronik operater. Vsaka šola lahko prijavi na tekmovanje po eno ekipo v vsaki kategoriji. Na tekmovanju je sodelovalo 9 ekip v kategoriji tehnik mehatronike in 7 ekip v kategoriji mehatronik operater. Vsaka ekipa je sestavljena iz treh dijakov in vsaka ekipa ima svojega mentorja. To pomeni, da je bilo na državnem tekmovanju prisotnih skoraj 50 dijakov, 16 mentorjev in 13 ravnateljev. Poleg lahko štejemo še domače dijake in učitelje, ki so si prišli ogledat tekmovanje. Državnega tekmovanja se je udeležila tudi predstavnica Centra za poklicno izobraževanje (CPI) ga. Stanka Magister, ki skrbi za področje mehatronike. CPI je državna institucija, ki skrbi za pripravo in koordinacijo poklicnih programov v državi ter razvoj učnih gradiv in izobraževanje strokovnih učiteljev. Poleg tega so bila na Forumu mehatronike prisotna tudi nekatera podjetja, ki jih je organizator povabil, da so predstavila njihovo dejavnost. Tudi njim je bil projekt predstavljen.

Drugi del diseminacije smo si zamislili kot predstavitev projekta lokalnim podjetjem s katerimi šola tesno sodeluje. Dogodek smo izvedli v četrtek, 18. maja v Novi Gorici v prostorih Medpodjetniško izobraževalnega centra (MIC). Poleg same predstavitve projekta smo dogodek obogatili še z okroglo mizo, s katero smo želeli pridobiti sveže informacije in ideje s strani podjetnikov. Teme pogovora na okrogli mizi so bile veščine, ki jih podjetja iščejo pri novih kadrih, kateri kadri so najbolj iskani in kakšne so potrebe na trgu dela, sodelovanje med šolo in podjetji preko različnih projektov, predvsem skozi projektne naloge, ki jih dijaki pripravljajo kot zaključne naloge in drugi načini medsebojnega sodelovanja. Na dogodek je bilo povabljenih 20 podjetij, žal se je dogodka udeležilo le 8 predstavnikov. Vseeno je bila okrogla miza zelo uspešna, saj so bili sogovorniki veseli, da smo jih povabili na tak dogodek in so imeli tako priložnost slišati tudi eden drugega in spoznati težave in rešitve drugih.

Menimo, da smo nacionalno disiminacijo izvedli zelo dobro, saj smo projekt Edubox predstavili zelo širokemu krogu ljudi, predvsem pomembna je bila predstavitev na Forumu mehatronike, saj se je tam s projektom seznanilo zelo veliko ljudi, ki so povezni s šolstvom.

Projekt bomo še naprej promovirali tudi v okviru drugih dejavnosti.

 

Herman Besednjak, vodja projekta