ENTER-EU Enjoy, Travel and gain Experiences Round the Europe

IME PROGRAMA IN PODPROGRAMA, NAZIV PROJEKTA

Leonardo da Vinci-mobility IVT

ENTER-EU  Enjoy, Travel and gain Experiences Round the Europe       

ROK PRIJAVE V teku
VLOGA ŠOLSKEGA CENTRA Nosilec
TRAJANJE PROJEKTA 1.9.2013 – 31.5.2015
FINANČNA VREDNOST PROJEKTA (celotna vrednost projekta in naš delež) Skupna vrednost projekta: 69.035,00 €

 

VODJA PROJEKTA oz. KOORDINATOR Irena Četina
LINK DO WWW STRANI http://mic.scng.si/izmenjave-dijakov/
KRATEK OPIS PROJEKTA

Projekt traja od 2013-2015. Osnovni namen je omogočiti dijakom SPI in SSI programov računalništva, elektrotehnike, lesarstva, strojništva, mehatronike, avtoservisne dejavnosti, zdravstva, gostinstva, kmetijstva in ekonomije opravljanje PUD v tujini. Dijaki v času izmenajve spoznajo šolski sistem in trg dela v tujini, pridobijo praktične izkušnje, izboljšajo komunikacijo v tujem jeziku ter raziščejo kulturno zgodovinske značilnosti kraja bivanja. V projektu ENTER EU bo izvedenih 8 izmenjav v Estonijo, Veliko Britanijo, Italijo, Španijo, na Finsko in Švedsko, in sicer za 43 udeležencev (dijakov in učiteljev).