V času priprave prijavnice so vsi strokovni delavci ŠCNG preko ravnateljev seznanjeni o možnosti usposabljanja v tujini preko projekta ERASMUS+ KA1.

Izbirni postopek za strokovne delavce:

Razpis za strokovne delavce bo objavljen na spletni strani ŠCNG ter MIC, hkrati pa bodo obvestilo dobili preko ravnateljev na mesečni pedagoški konferenci. Možnost prijave bo imel vsakdo, ki je zaposlen v ŠCNG ter pripravi ustrezno kandidaturo glede na naslednje kriterije:

  • priprava Europas CV
  • motivacijsko pismo (osebni interes po strokovnem napredovanju, terminski predlog ter okvirno zastavljeni cilji)

Predpogoj za kandidaturo: strokovna usposobljenost delavca se mora skladati z vsebino projekta mobilnosti, izostanek delavca mora biti usklajen z ravnateljem enote, aktivnost strokovnega delavca v šolskih in obšolskih dejavnostih ŠCNG. Imena izbranih kandidatov bodo javno objavljena. Izbiro bo izvedla komisija v sestavi: projektni tim ter ravnatelji posameznih enot.

Pogovorijo se s koordinatorko projekta ter z njeno pomočjo najdejo ustrezno partnersko organizacijo.
V dogovoru s koordinatorko ter kontaktno osebo v tujini pripravijo osnutek programa usposabljanja in dogovorijo se za termin.
Pred odhodom v tujino v dogovoru s koordinatorko poskrbijo za pripravo ter logistiko (nakup letalske karte, rezervacija nastanitve, potni nalog, nadomeščanje pri pouku…)

V času usposabljanja so v kontaktu s koordinatorko ter poročajo o izvajanju programa.

Po vrnitvi poskrbijo za:

  • oddajo potnega naloga
  • poročilo, kjer so zapisani cilji, učinki in rezultati usposabljanja
  • predstavitev izkušnje kolegom (pedagoška konferenca, aktiv) ter širši javnosti (mediji, lokalna skupnost, gospodarstvo)
  • izpolnitev evalvacijskih vprašalnikov