Evropska komisija po zelo uspešnih prvih štirih Evropskih tednih poklicnih spretnosti zdaj organizira peti ETPS, da bi še naprej ozaveščala o poklicnem in strokovnem izobraževanju in usposabljanju. Peta izvedba bo zaradi varnostnih ukrepov v zvezi s COVID-19 v celoti potekala preko spleta in sicer od 9. do 13. novembra 2020.

Geslo ETPS je Odkrij svoj talent!

Letošnja tema je poklicno in strokovno izobraževanje in usposabljanje za prehode na zeleno in digitalno v skladu s prednostnimi nalogami Evropske komisije za Evropski zeleni dogovor in Evropo, pripravljeno na digitalno dobo.

Vabimo vas, da se nam pridružite in sodelujete, si izmenjate izkušnje ter se udeležite zelo zanimivih dogodkov, na katerih bodo govorili priznani strokovnjaki iz Evropskih inštitucij in podjetij. Zeleno in digitalno Evropo bomo lahko zgradili le na skupnih temeljih, idejah in projektih.

Registrirajte se na dogodek prek spletne povezave: https://eu.eventscloud.com/website/3001/ 

 

POKLICNO IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE V EVROPI

·         Stopnja zaposlenosti nedavnih diplomantov poklicnega in strokovnega izobraževanja v Evropi je 78,9 % (2019). Vir: Eurostat – Employment rates of recent graduates, pg. 2

·         10,8 % prebivalcev Evrope, starih med 25 in 64 let, je vključenih v izobraževanje odraslih (2019). Vir: Eurostat – Adult learning statistics

·         60 % diplomantov poklicnega in strokovnega izobraževanja dobi prvo redno zaposlitev v enem mesecu po zaključku svojega šolanja (80 % po šestih mesecih) (2018). Vir: A quick guide to EU action on vocational education and training pg. 11

·         29 % posameznikov (EU 27) ima nizko splošno digitalno pismenost (2019). Vir: Eurostat

·         Pandemija COVID-19 še poglablja obstoječo vrzel v digitalni pismenosti, pojavljajo se nove neenakosti. Vir: European Skills Agenda for sustainable competitiveness, social fairness and resilience, pg. 1