V decembru 2023 so se začele aktivnosti v Erasmus + projektu z nazivom »Fitter minds, fitter vet, fitter jobs«, ali krajše F3.  Projekt bo trajal 36 mesecev, oziroma do meseca oktobra 2026.

Cilji projekta so zmanjšati nivo stigme mentalnega zdravja, oceniti obstoječe stanje razumevanja področja mentalnega zdravja pri dijakih, učiteljih in pri vodstvu, opolnomočiti udeležence za  prepoznavanje znakov (težav) pri sebi in drugih, razviti protokole (zgodnje odkrivanje, zgodnje obravnave) na nivoju šole/centra in izdelati didaktične materiale za učitelje/dijake (priročniki, spletna stran, …)

Glede na tematiko in cilje so se k aktivnostim projekta vključile vse zaposlene psihologinje, pedagoginje in svetovalne delavke na Šolskem centru. Delo v projektu koordinirata Tjaša Petelin Bačar in Dean Horvat.

Prvo srečanje predstavnikov šestih držav je bilo 12. in 13. marca 2024, v Budimpešti , na Madžarskem.  Vodeča šola v projektu  je ENSINUS, iz Lizbone, iz Portugalske. Družili in izobraževali smo se še s predstavniki šol, ki dijake izobražujejo predvsem na poklicnem nivoju: iz Barcelone (Španija) Colegio de esenanza y readaptacion , iz Syke (Nemčija), BBS Syke EUROPASCHULE, iz Italije so bile predstavnice organizacije  Scuola centrale formazione associacione SCF iz Benetk, ki imajo mrežo šol po večjem delu Italije.

V Budimpešti, na Madžarskem,  so nas v prijetnem okolju in  vzdušju gostili predstavniki poklicnih šol Magyar Digitalis Oktatesert Egyesulet.

Predstavniki iz šestih držav smo se prijetno družili in bili pri delu zelo konstruktivni in učinkoviti.

V obdobju do naslednjega srečanja, ki bo meseca junija v Italiji, čaka naš šolski tim veliko dela. Za potrebe posnetka obstoječega stanja glede razumevanja področja mentalnega zdravja,  bodo prevedli anketni vprašalnik in vodili anketiranje. Vprašalnik bo reševalo  skupaj 200 dijakov predvsem poklicnih šol in 20 učiteljev iz Slovenije.