GEA-Gaining Experiences Abroad

IME PROGRAMA IN PODPROGRAMA, NAZIV PROJEKTA Leonardo da Vinci-mobility IVT

GEA-Gaining Experiences Abroad

ROK PRIJAVE V teku
VLOGA ŠOLSKEGA CENTRA Nosilec
TRAJANJE PROJEKTA 1.6.2012 – 31.5.2014
FINANČNA VREDNOST PROJEKTA (celotna vrednost projekta in naš delež) Skupna vrednost projekta:

Delež za ŠC NG: 69.758,00 €

VODJA PROJEKTA oz. KOORDINATOR Irena Četina
LINK DO WWW STRANI http://mic.scng.si/izmenjave-201213/
KRATEK OPIS PROJEKTA

V projektu LdV GEA sodelujemo  s partnerskimi organzacijami na Finskem, v Nemčiji, Španiji. V dvoletnem projektu bomo organizirlai 7 izmenjav, v okviru katerih bo izvedenih 35 mobilnosti med dijaki in 7 mobilnosti za spremljevalne osebe. Pokrili bomo naslednja izobraževalna področja: strojništvo, mehatronika, logistika, elektrotehnika, računalništvo, lesarstvo, kmetijstvo, gostinstvo, okoljevarstvo in zdravstvo.