Projekt Girls Tech temelji na izmenjavi dobrih praks 8 držav partneric (Nizozemska – prijavitelji, Anglija, Portugalska, Estonija, Slovenija – ŠC Nova Gorica, Španija, Romunija in Finska). Gre za izmenjavo načinov in instrumentov s katerimi poskušajo države spodbujati vključevanje deklet/žensk v izobraževanje in delo na področjih STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics). Države partnerice si z izmenjavo primerov dobrih praks prizadevajo za enakost spolov na področju STEM tako v izobraževanju kot na trgu dela, še posebej za večji delež deklet v tehniških poklicih.

Trajanje projekta od 1.9.2016 – 31.8. 2018

Koordinator/ka na ŠC Nova Gorica: Martina Jejčič
e-pošta: martina.jejcic@scng.si
telefon: 05/62-05-777