Girls Tech

IME PROGRAMA IN PODPROGRAMA: Erasmus +, KA2 – strateška partnerstva na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja, izmenjava dobrih praks
NAZIV PROJEKTA: Girls Tech
ROK PRIJAVE: v teku
VLOGA ŠOLSKEGA CENTRA: partner
TRAJANJE PROJEKTA: 1.9.2016 – 31.8. 2018
FINANČNA VREDNOST PROJEKTA (CELOTNA VREDNOST PROJEKTA IN NAŠ DELEŽ) Skupna vrednost projekta: 148.685,00€

Delež za ŠC NG: 15.160,00€

VODJA PROJEKTA OZ. KOORDINATOR Martina Jejčič
LINK DO SPLETNE STRANI  
KRATEK OPIS PROJEKTA Projekt Girls Tech temelji na izmenjavi dobrih praks 8 držav partneric (Nizozemska – prijavitelji, Anglija, Portugalska, Estonija, Slovenija – ŠC Nova Gorica, Španija, Romunija in Finska). Gre za izmenjavo načinov in instrumentov s katerimi poskušajo države spodbujati vključevanje deklet/žensk v izobraževanje in delo na področjih STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics). Države partnerice si z izmenjavo primerov dobrih praks prizadevajo za enakost spolov na področju STEM tako v izobraževanju kot na trgu dela, še posebej za večji delež deklet v tehniških poklicih.
LOGOTIPI

 Girls_Tech

erasmus_plus

GRADIVA  Leaflet GirlsTech

Projekt je financiran s strani Evropske komisije.