Izmenjave dijakov

Na Šolskem centru Nova Gorica v programu Leonardo da Vinci mobilnost od leta 2000 organiziramo mednarodne izmenjave dijakov.

Glavni namen projektov Leonadro da Vinci – mobilnost je praktično usposabljanje z delom v tujini. Sledijo ostali cilji: pridobivanje delovnih izkušenj, spoznavanje različnih kultur, vrstnikov, izpopolnjevanje znanja tujega jezika in drugo. Dijaki obogatijo svoje neformalno in priložnostno pridobljeno znanje, ki ga ovrednotimo z dokumentom Europass.

V projektih mobilnosti sodelujemo v mednarodnem partnerstvu s sorodnimi izobraževalnimi organizacijami v različnih evropskih državah: na Finskem, v Franciji, Španiji, Nemčiji.

Udeleženci usposabljanja oziroma mobilnosti se udeležijo dijaki, ki si nominacijo zaslužijo s prizadevnim delom v razredu, pri delovni praksi, biti morajo vešči vsaj enega tujega jezika (angleščina), biti odgovorni in samostojni ter primerno zastopati ŠC Nova Gorica v tujini. Sporazumevanje v tujem jeziku dijaku poleg znanja omogoči večjo samozavest, širitev socialne mreže in podobno. Za večino dijakov je to prvo daljše potovanje v tujino. V tem času se urijo v upoštevanju pravil, strpnosti, potrpežljivosti, odgovornosti zase in za druge. Za posameznika mobilnost pomeni življenjsko izkušnjo, kako sobivati z drugimi in drugačnimi.

Kje se dijaki usposabljajo in trajanje mobilnosti? S partnerji imamo dogovor, da dijaki svoje strokovno znanje in izkušnje pridobivajo v šolskih delavnicah, laboratorijih in v podjetjih, ki se ukvarjajo z njihovo stroko. Z nekaterimi partnerji imamo dvostranski dogovor, kar pomeni, da naši dijaki odhajajo na tritedensko bivanje v tujino, tuji dijaki pa prihajajo k nam.

Pregled izmenjav po šolskih letih