Šola izda obrazec Napotilo na praktično usposabljanje pri delodajalcu, kjer so navedeni cilji, ki jih med opravljenem PUD- a morate doseči. Delovna poročila se nanašajo na navedene cilje.

Pogoji za uspešno opravljen PUD:

1. opravljeno predvideno število ur Praktičnega usposabljanja pri delodajalcu
2. s strani delodajalca potrjen obrazec Praktično usposabljanje pri delodajalcu
3. oddanih 6 delovnih poročil (ne velja za bolničarje-negovalce)

Delovno poročilo za PUD