V pisarni za izobraževanje odraslih se izpolni Izpisnica, pred tem pa mora udeleženec plačati vse izdane plačilne naloge, ki zapadejo pred datumom izpisa. Če dokumentacija za izpis ni urejena, se plačilni nalogi še naprej izdajo na osnovi pogodbe o izobraževanju, udeleženec pa jih je dolžan poravnati. Stroške izobraževanja mora v skladu s podpisano pogodbo poravnati tudi udeleženec izobraževanja, ki ne obiskuje predavanj, se ni izpisal in ni pisno obvestil o vzrokih odsotnosti.

Izpisnica