INTERNI PRAVILNIKI ŠOLSKEGA CENTRA NOVA GORICA:

  1. Pravilnik izobraževanja odraslih
  2. Šolska pravila ocenjevanja
  3. Pravila o šolskem redu
  4. Šolska pravila o zaključnem izpitu

KROVNA ZAKONODAJA RS:

  1. Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju
  2. Navodila o prilagajanju izrednega poklicnega in strokovnega izobraževanja
  3. Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah
  4. Pravilnik o zaključnem izpitu
  5. Pravilnik o poklicni maturi
  6. Pravilnik o splošni maturi