ŠC Nova Gorica objavlja razpis za vpis in izvedbo vpisa odraslih v javnoveljavne izobraževalne programe za odrasle.

Več informacij: 05 62 05 729 ali 031 544 370, io@scng.si.

Kontaktna oseba: Lavra Vermiglio in Suzana Fiegl

Šolski center Nova Gorica, Cankarjeva 10, 5000 Nova Gorica v skladu s Pravilnikom o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v izobraževanju odraslih (Ur.l. RS, št. 82/98) objavlja razpis za vpis odraslih v javnoveljavne izobraževalne programe za odrasle.

Izobraževalni programi za pridobitev izobrazbe in število prostih mest:

Informacije o številu prostih mest se nahajajo na spletni strani

PROGRAM ŠT. RAZPISANIH MEST

PROGRAM ŠT. RAZPISANIH MEST
NPI
Pomočnik v biotehniki in oskrbi 6
SPI
Administrator 18
Avtoserviser 20
Avtokaroserist 5
Bolničar negovalec 20
Elektrikar 20
Gastronom hotelir 20
Gospodar na podeželju 15
Inštalater strojnih inštalacij 5
Mehatronik operater 15
Mesar 10
Mizar 5
Oblikovalec kovin-orodjar 25
Računalnikar 20
Trgovec 20
Slaščičar 15
Vrtnar 15
SSI
Ekonomski tehnik 20
Elektrotehnik 15
Kmetijsko-podjetniški tehnik 10
Logistični tehnik 15
Naravovarstveni tehnik 10
Strojni tehnik 15
Tehnik računalništva 30
Tehnik mehatronike 15
Zdravstvena nega 20
PTI
Avtoservisni tehnik 10
Ekonomski tehnik 20
Elektrotehnik 30
Hortikulturni tehnik 10
Lesarski tehnik 5
Logistični tehnik 30
Strojni tehnik 25
Tehnik mehatronike 10
Tehnik računalništva 20
Zdravstvena nega 20
Živilsko prehranski tehnik 15
POKLICNI TEČAJ
Ekonomski tehnik 20

Pogoji za vpis in uspešno dokončanje izobraževanja
Pogoji za vpis ter pogoji za uspešno dokončanje izobraževanja so objavljeni na spletni strani izobraževanja odraslih pod opisom posameznega programa.

Predviden začetek izobraževanja
Uradni vpis poteka od 1.9.2020 dalje, udeleženci pa se lahko vpišejo tudi med letom. Pred podpisom pogodbe o izobraževanju morajo udeleženci predložiti vso potrebno dokumentacijo za vpis.
Začetek izobraževanja v programih za odrasle je med 1.10.2020 in 1.11.2020, odvisno od skupine.

Način in pogoji izvedbe izobraževanja
Načini izvedbe izobraževanja so predstavljeni na spletni strani izobraževanja odraslih. Pogoj za izvedbo posameznega izobraževalnega programa je zadostno število vpisanih udeležencev.

Cena programov
Cena izobraževanja v programih srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja je določena s cenikom storitev ŠC Nova Gorica za tekoče leto.
Letna višina prispevka posameznika se izračuna individualno, na osnovi uvodnega razgovora, po končanem postopku priznavanja predhodno pridobljenega znanja in izdanega Sklepa o priznavanju predhodno pridobljenega znanja v izobraževalnem programu.