Izobraževalni program

Elektrikar SPI

V tem poklicu boste spoznali sistem električnega omrežja ter sodelovali pri njegovem dograjevanju, montaži in vzdrževanju. Spoznali boste alternativne vire energije, se usposobili za izdelavo električnih in komunikacijskih inštalacij ter za montažo inteligentnih inštalacij.
Zaposlili se boste lahko v industriji in obrti, v elektrogospodarstvu, v trgovini, v turizmu in športu, v zdravstvu, v servisnih dejavnostih ter drugih podjetjih in javnih ustanovah.

Trajanje izobraževanja

 • dve šolski leti in pol

Vpisni pogoji

 • uspešno zaključena osnovna šola ali nižje poklicno izobraževanje
 • predloženo zdravniško potrdilo (za opravljanje praktičnega usposabljanja pri delodajalcu – PUDa)

Potek izobraževanja  

 • pouk poteka v obliki predavanj, praktičnega pouka v šolskih delavnicah in praktičnega usposabljanja pri delodajalcu
 • eno šolsko leto potekajo predavanja za splošno izobraževalne predmete, eno šolsko leto pa za strokovno teoretične module
 • predavanja in praktični pouk v šolskih delavnicah potekajo v popoldanskem času
 • pouk se običajno izvaja trikrat do štirikrat tedensko, in sicer od ponedeljka do četrtka, od septembra do maja

Predmetnik elektrikar

Predmetnik elektrikar

Pogoji za napredovanje

 • za napredovanje v višji letnik ni potrebno opraviti vseh obveznosti za tekoče šolsko leto
 • pri praktičnem pouku v šolskih delavnicah je zahtevana 80 % prisotnost
 • pred pričetkom praktičnega usposabljanja v podjetjih je potrebno opraviti: temeljna strokovna modula Izdelava električnih tokokrogov in Električne naprave in tečaj iz varstva pri delu

Nadaljevanje šolanja

 • po zaključenem programu elektrikar lahko kot odrasli udeleženci na našem centru nadaljujejo šolanje na poklicno tehniškem izobraževalnem programu elektrotehnik, strojni tehnik in logistični tehnik
 • šolanje se lahko nadaljuje tudi na drugih izobraževalnih ustanovah in programih. Razpis za vpis v programe za izobraževanje odraslih je za vsako šolsko leto objavljen na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport
Skip to content