Izobraževalni program

Logistični tehnik PTI

Logistični tehnik sodeluje v vseh procesih v podjetju: napovedovanje in načrtovanje, povpraševanje, nabava, proizvodnja in distribucija, materialno poslovanje, skladiščenje, manipuliranje z materiali, nadziranje zalog, transport...
Logistični tehniki se zaposlujejo v transportnih podjetjih v cestnem, letalskem, železniškem in pomorskem prometu, v blagovno-tovornih skladiščih, v poštni dejavnosti, v špediciji, v pomorskih agencijah, carini, vojski in drugod.

Trajanje izobraževanja

  • dve šolski leti

Vpisni pogoji

  • v izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal program srednjega poklicnega izobraževanja

Potek izobraževanja  

  • pouk poteka v obliki predavanj ali konzultacij in praktičnega usposabljanja v podjetjih (PUD)
  • eno šolsko leto potekajo predavanja za splošno izobraževalne predmete, eno šolsko leto pa za strokovno teoretične module
  • predavanja potekajo v popoldanskem času
  • pouk se običajno izvaja trikrat do štirikrat tedensko, in sicer od ponedeljka do četrtka, od septembra do maja

Predmetnik logistični tehnik

Predmetnik logistični tehnik

Pogoji za napredovanje

  • za napredovanje v višji letnik ni potrebno opraviti vseh obveznosti za tekoče šolsko leto

Nadaljevanje šolanja

  • po zaključenem programu se lahko šolanje nadaljuje na višješolskih programih, visokošolskih strokovnih in univerzitetnih študijskih programih
  • na Šolskem centru Nova Gorica se lahko na Višji strokovni šoli vpišete na višješolske programe informatika, mehatronika in upravljanje podeželja in krajine
  • šolanje se lahko nadaljuje tudi na drugih izobraževalnih ustanovah in programih. Razpis za vpis v višje strokovno izobraževanje in Razpisi za vpis za visokošolske študijske programe je objavljen na spletni strani Ministrstva za izobraževanje , znanost in šport
Skip to content