Izobraževalni program

Zdravstvena nega PTI

Medicinske sestre/srednji zdravstveniki so usposobljeni za vrsto strokovnih del v okviru zdravstvene nege zdravih in bolnih ljudi v vseh življenjskih obdobjih in okoljih. Pomagajo pri varovanju in izboljševanju zdravstvenega stanja. So člani negovalnega tima in po navodilih izvajajo postopke in posege.
Delo lahko opravljate v domu upokojencev, na domu oskrbovancev, v socialnih zavodih, v bolnišnicah, v zavodih za rehabilitacijo, v zdravstvenih domovih, na reševalnih postajah ter v zdraviliščih.

Trajanje izobraževanja

 • dve šolski let in pol

Vpisni pogoji

 • uspešno zaključeno srednje poklicno izobraževanje bolničar-negovalec
 • predloženo zdravniško potrdilo z informacijo o cepljenju proti hepatitisu-B

Informacija o imunoprofilaksi

 • skladno z Zakonom  o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in v skladu s Programom imunoprofilakse se morajo vsi zdravstveni delavci, študentje in dijaki zdravstvenih šol cepiti proti hepatitisu-B. Glede na to, da se v sklopu izobraževanja opravlja tudi praktično usposabljanje v zdravstvenih ustanovah, svetujemo, da se poišče informacije na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje OE Nova Gorica, zaposleni v zdravstveni ustanovi pa na svojem delovnem mestu

Potek izobraževanja

 • pouk poteka v obliki predavanj, kabinetnih in kliničnih vaj v Splošni bolnišnici dr. Franca Derganca ter praktičnega usposabljanja v domu upokojencev
 • predavanja in kabinetne vaje v šoli potekajo v popoldanskem času
 • pouk se običajno izvaja trikrat do štirikrat tedensko, in sicer od ponedeljka do četrtka, od septembra do maja
 • klinične vaje v bolnišnici potekajo v dopoldanskem času od 7.00 do 11.30 v obsegu 6 šolskih ur, običajno enkrat do dvakrat tedensko v skupnem obsegu 150 šolskih ur
 • praktično usposabljanje pri delodajalcu (PUD) v skupnem obsegu 76 ur

Pogoji za napredovanje

 • za napredovanje v višji letnik ni potrebno opraviti vseh obveznosti za tekoče šolsko leto
 • kabinetne vaje v šoli so obvezni del strokovnih modulov, zato je pri nekaterih modulih in pri kliničnih vajah v bolnišnici zahtevana 80 % prisotnost
 • klinične vaje v bolnišnici potekajo v Splošni bolnišnici dr. Franca Derganca. Pogoj za pristop h kliničnim vajam so:uspešno opravljeni strokovni moduli osnove zdravstvene nege ter diagnostično terapevtski postopki in opravljen tečaj iz varstva pri delu
 • pred pričetkom praktičnega usposabljanja pri delodajalcu morate opraviti klinične vaje v bolnišnici

Nadaljevanje šolanja

 • po zaključenem programu lahko šolanje nadaljujete na višješolskih programih, visokošolskih strokovnih in univerzitetnih študijskih programih
Skip to content