"Prava pomoč na vaši karierni poti."

Karierno svetovanje

Poklic in karierna pot v veliki meri opredeljujeta življenjski slog in tudi osebno zadovoljstvo vsakega izmed nas. V Kariernem centru Šolskega centra Nova Gorica se tega zavedamo, zato kot svoje temeljno poslanstvo dijakom, študentom in vsem udeležencem izobraževanj nudimo brezplačno celovito pomoč in usmerjanje pri odločanju za karierno pot, pri izbiri poklica, nadaljnjega študija in izobraževanja, pri iskanju dela, hkrati pa z našimi dejavnostmi spodbujamo k vseživljenjskemu učenju, osebni in karierni rasti.
***

Svoje poslanstvo uresničujemo na naslednjih področjih:

 • mlade spodbujamo k razmišljanju o njihovem potencialu, znanjih, veščinah, nadarjenostih in sposobnostih ter osebnostnih lastnostih;
 • z izobraževanji in aktivnostmi spodbujamo in krepimo temeljne kompetence: medosebna in etična komunikacija, upravljanje s časom, postavljenje in doseganje ciljev, javno nastopanje, predstavitev, kritično in kreativno razmišljanje, uspešno reševanje konfliktov, timsko delo, podjetniški način razmišljanja, kompetence branja in pisanja, učinkovita priprava na trg dela;
 • seznanjamo s stanjem na trgu dela in spremembami na njem;
 • mlade spodbujamo k aktivnemu pristopu pri ustvarjanju kariere že v času šolanja in k mreženju z delodajalci;
 • motiviramo k vseživljenjskemu učenju in aktualnosti;
 • spodbujamo splošno vključevanje mladih in njihovo aktivno državljanstvo.
Karierno svetovanje
21. februar, 2018

III Karierna zgodba: Deana Jezeršek, LanguageSitter

III Karierna zgodba: Deana Jezeršek, LanguageSitter® V okviru Kariernega...
Karierno svetovanje
21. februar, 2018

III Karierna zgodba: Deana Jezeršek, LanguageSitter

III Karierna zgodba: Deana Jezeršek, LanguageSitter® V okviru Kariernega...

Teme delavnic in izobraževanj:

 • Osebnostno spoznavanje, tipi osebnosti
 • Samopodoba
 • Timsko delo
 • Vloge v timu
 • Motivacija
 • Učenje učenja
 • Cilji in njihovo uspešno uresničevanje
 • Upravljanje s časom
 • Kreativno razmišljanje
 • Kognitivne tehnike Edvarda De Bona
 • Klobuki razmišljanja
 • Da nam komunikacija ne bo povzročala preglavic
 • Javno nastopanje
 • Stopimo iz območja udobja; improvizacija in spontani govor
 • Kaj se dogaja s poklici?
 • Poklici prihodnosti
 • Kako iskati delo in se znajti na trgu dela?
 • Imam poslovno idejo! Kaj sedaj?
 • Delaj vitko; principi vitkega podjetništva.
 • Predstavitev sebe ali podjetniške ideje (the Elevator Pitch)
 • Kako pripravimo uspešen življenjepis?
 • Kako se pripravimo na zaposlitveni razgovor?
 • Zaposlitveni razgovor v praksi
 • Spremno ali motivacijsko pismo

 

Kontaktna oseba in podatki:

Medpodjetniški izobraževalni center, 3. nadstropje

Megi Rožič, strokovna sodelavka za karierno svetovanje

E: megi.rozic@scng.si

T: 05 6205 798

Facebook