"Prava pomoč na vaši karierni poti."

Karierno svetovanje

Poklic in karierna pot v veliki meri opredeljujeta življenjski slog in tudi osebno zadovoljstvo vsakega izmed nas. V Kariernem centru Šolskega centra Nova Gorica se tega zavedamo, zato kot svoje temeljno poslanstvo dijakom, študentom in vsem udeležencem izobraževanj nudimo brezplačno celovito pomoč in usmerjanje pri odločanju za karierno pot, pri izbiri poklica, nadaljnjega študija in izobraževanja, pri iskanju dela, hkrati pa z našimi dejavnostmi spodbujamo k vseživljenjskemu učenju, osebni in karierni rasti.
***

 

Svoje poslanstvo uresničujemo na naslednjih področjih:

 • mlade spodbujamo k razmišljanju o njihovem potencialu, znanjih, veščinah, nadarjenostih in sposobnostih ter osebnostnih lastnostih;
 • z izobraževanji in aktivnostmi spodbujamo in krepimo temeljne kompetence: medosebna in etična komunikacija, upravljanje s časom, postavljenje in doseganje ciljev, javno nastopanje, predstavitev, kritično in kreativno razmišljanje, uspešno reševanje konfliktov, timsko delo, podjetniški način razmišljanja, kompetence branja in pisanja, učinkovita priprava na trg dela;
 • seznanjamo s stanjem na trgu dela in spremembami na njem;
 • mlade spodbujamo k aktivnemu pristopu pri ustvarjanju kariere že v času šolanja in k mreženju z delodajalci;
 • motiviramo k vseživljenjskemu učenju in aktualnosti;
 • spodbujamo splošno vključevanje mladih in njihovo aktivno državljanstvo.
Karierno svetovanje
31. januar, 2019

Karierna zgodba: Matej Akrapovič, podjetje Akrapovič

V okviru Kariernega svetovanja bomo 6. februarja na Šolskem...
Karierno svetovanje
31. januar, 2019

Karierna zgodba: Matej Akrapovič, podjetje Akrapovič

V okviru Kariernega svetovanja bomo 6. februarja na Šolskem...

Teme delavnic in izobraževanj:

 • Osebnostno spoznavanje
 • Samopodoba
 • Asertivnost
 • Komunikacija
 • Osnove poslovne komunikacije
 • Medosebni odnosi
 • Timsko delo in vloge v timu
 • Motivacija
 • Postavljanje ciljev in njihovo uspešno uresničevanje
 • Upravljanje s časom
 • Strategije učenja
 • Pomnjenje in spomin
 • Kreativno razmišljanje
 • Študij po srednji šoli
 • Javno nastopanje
 • The elevator pitch
 • Stopimo iz območja udobja
 • Prepoznavanje poklicnih in kariernih ciljev
 • Kaj mi pomeni delo?
 • Poklici prihodnosti
 • Kako iskati delo in se znajti na trgu dela?
 • Kako pripravim uspešen življenjepis?
 • Spremno pismo
 • Ponudba za zaposlitev
 • Prijava na delovno mesto
 • Zaposlitveni razgovor
 • Diskriminacija zaposlovanja
 • Prekarno delo
 • Oblike dela

 

Kontaktna oseba in podatki:

Ana Lenščak, strokovna sodelavka za karierno svetovanje

Medpodjetniški izobraževalni center, Cankarjeva ulica 8a, 3. nadstropje

E: ana.lenscak@scng.si

T: 05 6205 798