LANATURA

IME PROGRAMA IN PODPROGRAMA, NAZIV PROJEKTA

Program čezmejnega sodelovanja Slovenija–Italija 2007-2013

LANATURA

ROK PRIJAVE V teku
VLOGA ŠOLSKEGA CENTRA Partner
TRAJANJE PROJEKTA 1.8.2011 – 30.6.2014
FINANČNA VREDNOST PROJEKTA (celotna vrednost projekta in naš delež) Skupna vrednost projekta

Delež za ŠC NG: 35.130,00 €

VODJA PROJEKTA oz. KOORDINATOR Metod Štrancar
LINK DO WWW STRANI  
KRATEK OPIS PROJEKTA

Izobraževanje na področju predelave volne, poskusi z volno, sodelovanje s Kmetijsko gozdarsko zbornico (RASTLINJAK-2013 (Eurotunel), STROJ ZA STISKANJE VOLNE – 2013, POSKUSI NA POLJU – 2013,2014).