Mednarodni projekti

Mednarodni projekti predstavljajo priložnost, da preko različnih razvojnih in aplikativnih vsebin vstopamo v prostor EU in širše. Mednarodni projekti, ki jih koordiniramo so namenjeni spodbujanju razvoja novih vsebin predvsem iz področij poklicnih in tehniških izobraževanj ter usposabljanj.  Kot nadgradnjo pa ponujamo tudi podjetniške vsebine tako iz izobraževalnega kot tudi praktičnega vidika –  sodelovanje s podjetji.

Skozi izmenjave dijakov in učiteljev ter sodelovanjem organizacij, ustanov in oseb v EU prostoru želimo izmenjati čim več primerov dobrih praks z namenom izboljšanja in nadgradnje obstoječih sistemov izobraževanj in usposabljanj.

Naš dolgoročni cilj je povezati čim več socialnih partnerjev in akterjev v lokalno, nacionalno in mednarodno partnersko mrežo, ki bo sposobna prepoznati in slediti vsakokratnim ter hitrim spremembam predvsem pa nanje ustrezno reagirati s predlogom in rešitvijo.

Skozi mednarodne projekte pokrivamo več področij: spodbujanje solidarnosti, medgeneracijsko sožitje, turizem, zaščita okolja, ohranjanje kulturne dediščine, podjetništvo, spodbujanje kreativnosti in inovativnosti, medregijsko sodelovanje …