Qualification profile Second Hand II

IME PROGRAMA IN PODPROGRAMA, NAZIV PROJEKTA Leonardo da Vinci, Prenos inovacij-TOI

Qualification profile Secon Hand II

ROK PRIJAVE Zaključen
VLOGA ŠOLSKEGA CENTRA Partner
TRAJANJE PROJEKTA 25.9.2009 – 25.9.2011
FINANČNA VREDNOST PROJEKTA (celotna vrednost   projekta in naš delež) Skupna vrednost projekta 392.730,00 €

Delež za ŠC NG: 39.505,47 €

Naš lasten prispevek: 9.876,37 €

VODJA PROJEKTA oz. KOORDINATOR Blaž Weber, Neža Pavzin
LINK DO WWW STRANI www.qualiprosh.eu
KRATEK OPIS PROJEKTA Projekt QualiProSecondHand je dvoletni raziskovalni   projekt, ki ga sofinancira Evropska komisija. Cilj projekta je raziskati   možnosti vzpostavitve kvalifikacij v sektorju popravil in prodaje rabljenega   blaga (second hand). V okviru projekta lahko pokažemo že prve rezultate, ki   temeljijo tako na znanstveni raziskavi, kot na študijah nekaj primerov.

Na prvi pogled zgleda, da je sektor v primerjanih   državah, Nemčiji, Belgiji, Avstriji, Bolgariji, Sloveniji, Veliki Britaniji   ter na Finskem zelo raznolik.. Sektor je hitro naraščajoč, kjer se bo krepila   tudi profesionalizacija z oblikovanjem sektorsko specifičnih kvalifikacij.

Kakovost poslovanja podjetij v sektorju je pomembna   izhodiščna točka za zagotavljanje primerljivosti. Uvajanje standardov   kakovosti bo pripomoglo k profesionalizaciji sektorja. Kakovost se odraža v   izdelkih, ki jih prodajajo v sektorju, v storitvah, ki jih zagotavljajo, v   urniku obratovanja, v načinu kako se podjetje trži in kako podjetje izvaja   svoje procese in kako se organizira. Pomemben dejavnik zagotavljanja   kakovosti je tudi profesionalizacija sektorja. Iz analize sektorja sledi, da   je potreba po razvoju kvalifikacij v sektorju    na evropski ravni. Projekt je do sedaj razvil naslednje mehanizme za   doseganje teh ciljev:

•vzpostavitev modela za razvoj koncepta   kvalifikacij, ki temeljijo na standardih kakovosti,

•razvoj smernic za razvoj kvalifikacij,

•vzpostavitev mreže, ki bo omogočila vključevanje   malih podjetij, mreže naj bi omogočale izmenjavo izkušenj ter spodbujale   višanje kakovosti in inovativnosti v sektorju

Profesionalizacija sektorja se bo zagotovila z   zgoraj opisanimi mehanizmi. Še posebej pa je pomembno omeniti, da bo razvoj   skupnih standardov kakovosti kot tudi konceptov imel pozitiven učinek na   razvoj sektorja popravil in prodaje rabljenega blaga v Vzhodni Evropi, kjer   je le ta slabo razvit. Podrobni opis rezultatov analize po državah ter skupen   povzetek lahko najdete na spletni strani.

DEF flag-logoeac-LLP_SLOsh