MESA-Mechatronics in energy saving applications

IME PROGRAMA IN PODPROGRAMA, NAZIV PROJEKTA Leonardo da Vinci; Transfer of Inovation-TOI

MESA – Mechatronics in energy saving applications

ROK PRIJAVE Zaključen
VLOGA ŠOLSKEGA CENTRA Nosilec
TRAJANJE PROJEKTA 1.11.2011 – 31.10.2013
FINANČNA VREDNOST PROJEKTA (celotna vrednost projekta in naš delež) Skupna vrednost projekta: 200.000,00 €

Delež za ŠC NG: 82.399,23  €

Naš lasten prispevek:  29.450,77 €

VODJA PROJEKTA oz. KOORDINATOR Neža Pavzin
LINK DO WWW STRANI mesa.scng.si
KRATEK OPIS PROJEKTA Temelj projekta je izmenjava znanj in kompetenc na področju mehatronike ter spodbujanje in nadgrajevanje znanj za prihodnjo delovno silo in njihovo lažje vključevanje na trg dela. S projektom želimo spremeniti razmišljanje, da mehatronika ni le tehnična disciplina ampak izobraževalna metodologija, katere koristi so prisotne skozi celoten učni načrt, na vseh ravneh.

Rezultati:

Izvedbeni kurikul (Rezultat 6), Načrt dela (Rezultat 7),

MESA kurikul (Rezultat 11), Zunanja evalvacija (Rezultat 14),

MESA priročnik (Rezultat 15),Sprotna evalvacija (Rezultat 18),

MESA dobra praksa (Rezultat 22), Razširjanje informacij (Rezultat 24)

mesa logo.jpegDEF flag-logoeac-LLP_SLO