Izpitni roki

1. Prvi izpitni rok v skladu z osebnim izobraževalnim načrtom

Prijava na izpit

S podpisom pogodbe o izobraževanju in osebnega izobraževalnega načrta se udeležencu določijo končni izpiti za tekoče šolsko leto. Ob tem udeleženec izpolni prijavo na vse končne izpite, ki so predmet pogodbe o izobraževanju.

Datumi končnih izpitov pri posameznih predmetih so določeni z razporedom predavanj in navedeni v urniku in osebnem izobraževalnem načrtu, ki ga udeleženci prejmejo na začetku šolskega leta.

Razpisan izpitni rok za končne izpite je obvezen.

Odjava od izpita

Udeleženec mora svojo odsotnost od izpita sporočiti organizatorju izobraževanja odraslih v predvidenem odjavnem roku oziroma najkasneje 3 dni pred izpitom. Organizator izobraževanja odraslih lahko za utemeljitev odjave od udeleženca zahteva ustrezna dokazila. Udeleženec lahko odjavljeni končni izpit kasneje opravlja v času mesečnih izpitnih rokov.

Za udeležence, ki se od končnega izpita ne odjavijo, se šteje, kot da so izkoristili izpitni rok in se morajo na končni izpit ponovno prijaviti.

 Rezultati izpitov

Informacije o ocenah udeleženci dobijo pri profesorjih ali preko SMS sporočila.

2. Mesečni izpitni roki

Na mesečne izpitne roke se lahko prijavijo:

  • udeleženci, ki so se od končnega izpita odjavili,
  • udeleženci, ki na predhodnih izpitnih rokih niso bili uspešni,
  • udeleženci, ki so bili v preteklem šolskem letu vključeni v oddelek s predavanji in niso še opravili vseh manjkajočih obveznosti iz preteklega šolskega leta.

Prijava na izpit

Za plačilo prijavljenega izpita udeleženec po poteku odjavnega roka prejme plačilni nalog. Plačilnega naloga ne prejmejo tisti udeleženci, ki so se od izpita pravočasno odjavili.

 Rezultati izpitov

Informacije o ocenah udeleženci dobijo pri profesorjih ali preko SMS sporočila.