MIC GORIŠKA REGIJA

IME PROGRAMA IN PODPROGRAMA, NAZIV PROJEKTA ESRR – Evropski sklad za regionalni razvoj

 

MIC GORIŠKA REGIJA

ROK PRIJAVE V teku
VLOGA ŠOLSKEGA CENTRA Nosilec
TRAJANJE PROJEKTA 1.1.2010 – 15.9.2014
FINANČNA VREDNOST PROJEKTA (celotna vrednost projekta in naš delež) Skupna vrednost projekta 3.397.400,00 EUR
VODJA PROJEKTA oz. KOORDINATOR Adrijana Hodak
LINK DO WWW STRANI https://mic.scng.si/2013/02/mic-goriska-regija/
KRATEK OPIS PROJEKTA

Vzpostaviti dobre in sploh ustrezne infrastrukturne pogoje za učinkovito izvajanje vseh dejavnosti MICa ter praktičnih usposabljanj , ki bodo namenjena učencem, dijakom, študentom,  zaposlenim, brezposelnim in občanom  ter drugi zainteresirani javnosti.