10. decembra je potekala slavnostna podelitev nagrad jabolka kakovosti za leto 2020, ki jih podeljuje CMEPIUS. Na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja je bil z jabolkom kakovosti nagrajen projekt Mreženje za podjetništvo (ŠCNG, MIC). Nagrada je znak odličnosti, napredka, učinka na profesionalni razvoj izobraževalcev in vpliva na institucijo, ki izvaja mednarodne projekte; predstavlja posebne dosežke mednarodnega sodelovanja, mobilnosti in projektov.

V projektu Mreženje za podjetništvo je bi uporabljen popolnoma nov način učenja in poučevanja podjetništva; oblikovan je bil mednaroden podjetniški modul NET-ENT. Modul je povezal tako podjetja kot tudi druga področja izobraževanja in šole, izhajal pa je iz temeljne definicije podjetništva, ki pravi, da je podjetništvo zmožnost pretvoriti ideje v dejanja, vendar zgolj tiste, ki ustvarjajo vrednost tudi za druge ljudi. Dijaki in učitelji so z metodo kovčinga in mreženjem razvijali podjetniško miselnost in ustvarili tržno uspešen izdelek. Z mednarodnim sodelovanjem oblikovan modul tako prispeva k podjetniškemu izobraževanju tudi prihodnjih generacij dijakov. Učitelji so se z dodatnim usposabljanjem opolnomočili z uporabo metode kovčinga in se še tesneje povezali s podjetji in učitelji drugih šol doma in v tujini.

Rosana Pahor, koordinatorica projekta, je izpostavila, da tovrsten pristop k poučevanju in podjetništvu zahteva drugačen način dela; predvideva inovativne učitelje in dijake. V okviru projekta je nastal modul, uporaben za ustvarjanje novih izdelkov, ki jih ocenjuje trg. Izpostavlja z učnim načrtom, učbeniki in drugimi materiali podprt proces, ki ga soustvarjajo vsi deležniki. Pomembno je, da je proces prenosljiv, lahko ga uporabimo za nove in nove projekte. Vloga učitelja, ki jo projekt predvideva, je spremenjena; učitelj je kovč, ki postavlja pomembna vprašanja in s tem krepi pri učečih vero vase in jih spodbuja k postavljanju in doseganju lastnih ciljev. Učitelji so med dejavnostmi projekta usvojili metode kovčinga, ki jih uporabljajo v svojem procesu poučevanja. Tak način poučevanja je soustvarjalen; soustvarjajo ga učitelji, učenci in podjetja – gre za novo paradigmo učenja in poučevanja, ki pomaga učencem verjeti vase, si postavljati cilje, jih dosegati in tudi evalvirati.