V torek, 7. 1. 2020 nas je v okviru dogodka NEFIKS Karierni dan, v soorganizaciji zavoda Nefiks in Kariernega svetovanja ŠCNG obiskal župan Mestne občine Nova Gorica, dr. Klemen Miklavič.

Živimo v času velikih tehnoloških sprememb, ekoloških in bioloških izzivov in prehod mladih s področja izobraževanja na trg dela postaja vedno večji izziv. Prav zaradi perečnosti tega izziva je toliko bolj pomembno, da se kot ponudniki formalnega izobraževanja povezujemo z lokalno skupnostjo, okoljem in tudi predstavniki lokalne oblasti, saj skupaj sooblikujemo in krojimo ta prehod in lahko ga marsikdaj tudi olajšamo; tudi z informiranjem in opolnomočenjem mladih o kariernih možnostih in razmerah v lokalnem okolju.

V sodobnem času globalizacije in informacijske tehnologije so namreč mladi celo preveč informirani in prav to lahko povzroči, da so pogosto slabo informirani, s tem namenom smo zastavili dogodek Karierni dan tako, da so imeli dijaki možnost slišati o zaposlitvenih in kariernih možnosti v lokalnem okolju neposredno od župana, saj večina mladih prve zaposlitvene možnosti išče prav v lokalnem okolju.

Župan je v pogovoru s strokovno sodelavko za karierno svetovanje poudaril ključno vlogo občine pri povezovanju pomembnih deležnikov v lokalnem okolju, ki skrbijo za formalno in neformalno izobraževanje ter usposabljanja ter gospodarstvenikov in drugih inštitucij za uspešno in celovito prehajanje mladih na trg dela.

Dijakom je svetoval, da pri izbiri poklica sledijo svojim željam in občutkom. Predstavil jim je ključne veščine in pomen izkušenj izven izobraževalnega procesa, ki igrajo pomembno vlogo pri oblikovanju poklicnih kompetenc in konkurenčnosti posameznika na trgu dela. Spregovoril je tudi o vlogi lokalne skupnosti pri ustvarjanju možnosti za odpiranje novih delovnih mest in pri oblikovanju takih življenjskih pogojev, ki bodo dijake oziroma študente po zaključku izobraževanja ponovno pritegnili domov. Dijake je zlasti zanimalo, kje lahko pridobijo ustrezno obrtniško prakso.

Moderatorka dogodka in strokovno sodelavko za karierno svetovanje centra je v pogovoru z županom izpostavila zlasti okoljske, tehnološke in ekološke izzive, s katerimi se soočamo danes ter drugačne razmere pri vključevanju na trg dela. Zanimali so jo nasveti župana, ki je na svoji poklicni poti med drugim veliko svetoval in delal na projektih s področja izobraževanja in povezovanja med podjetji in izobraževalno sfero.