NNNP – Nazaj k naravi z novimi pristopi

IME PROGRAMA IN PODPROGRAMA, NAZIV PROJEKTA

LAS – lokalna akcijska skupina

NNNP – Nazaj k naravi z novimi pristopi

ROK PRIJAVE Zaključen
VLOGA ŠOLSKEGA CENTRA Nosilec
TRAJANJE PROJEKTA 1.3.2013 – 15.6.2014
FINANČNA VREDNOST PROJEKTA (celotna vrednost projekta in naš delež) Skupna vrednost projekta 17.546,24 €

Delež za ŠC NG: 14.000,35 €

Naš lasten prispevek: 1.187,75 €

VODJA PROJEKTA oz. KOORDINATOR Neža Pavzin
LINK DO WWW STRANI
KRATEK OPIS PROJEKTA Projekt je namenjen kmetom, starejšim, mladim, ženskam in tudi starejšim nad 50 let. Zajema vse generacije in profile ljudi. Na podeželju je vse več starega prebivalstva, mlade pa želimo motivirati in usposobiti za samostojno pridelovanje hrane. Projekt primarno zajema ciljne skupine nižinskega dela Nove Gorice, občine Šempeter-Vrtojba in Miren-Kostanjevica ter sekundarno ostale občine predvsem s promocijo in informacijskimi pisarnami.

Za pridelovalce hrane oz. kmete bodo organizirana praktična usposabljanja in izobraževanja (tudi nacionalne poklicne kvalifikacije), kjer bodo kmetje pridobili uporabna znanja in s katerimi bodo lahko izboljšali delovni proces ter povečali konkurenčnost kmetije. Seznanili se bodo z novostmi pri uporabi fitofarmacevtskih proizvodov, ostalih sredstev za zaščito in ekološkimi načini pridelave hrane ter si pridobili informacije za črpanje nepovratnih sredstev. Samooskrbno vrtnarstvo oz. pridelava hrane v katero posameznik vloži lastno energijo in spremlja rastlino od sajenja do krožnika, pridobiva na vrednosti. Osveščanje o zdravi prehrani je prisotno zlasti med mladimi družinami, ki jim ni vseeno kaj uživajo njihovi otroci. Eden izmed ciljev je tudi usposobiti širši krog zainteresiranih ljudi, da si bodo pridobili osnovna znanja o pridelavi hrane na domačem vrtu, obenem pa, da bodo višek pridelkov znali odprodati oz. zamenjati v smislu »naturalne menjave«-vzpostavitev mrež, ki v zaostrenih gospodarskih razmerah pomenijo način lažjega preživetja.

Poleg Šolskega centra Nova Gorica sodelujejo v projektu še Mestna občina Nova Gorica, Občina Šempeter-Vrtojba, Občina Miren-Kostanjevica, Občina Brda in Društvo za biološko dinamično gospodarjenje Ajda Goriška.

Gradiva:

Gradivo za usposabljanje poljedelstvo

Gradivo za usposabljanje eko vrt

Gradivo za usposabljanje hišni sadovnjak in sadni nasadi

Povezava na razpise za nepovratna sredstva.

nnnp1nnnp4nnnp3nnnp2

Evropski
kmetijski sklad za razvoj podeželja Evropa investira v podeželje