Novice izobraževanja odraslih

 PRIJAVA NA SPOMLADANSKI ROK POKLICNE MATURE in SPLOŠNE MATURE

Zadnji rok za prijavo na spomladanski rok mature je 28.3.2017. Prijavite se osebno v pisarni za izobraževanje odraslih.

RAZPIS ZA VPIS ODRASLIH V ŠOLSKO LETO 2016/17

V rubriki Dokumenti je objavljen nov razpis za vpis odraslih v šolsko leto 2016/17.