NPK

Seznam Nacionalnih poklicnih kvalifikacij – NPK, za katere lahko na Tehniškem šolskem centru pridobite certifikat

Področje zdravstva

-Maser/maserka (V. raven zahtevnosti)
Znanja in spretnosti iz področja izvajanje masaže

Področje mehatronike
– Skrbnik/skrbnica procesnih naprav-mehatronik/mehatroničarka (V.raven zahtevnosti)
Znanja in spretnosti iz področja mehatronike

Področje lesarstva in gradbeništva
– Mizar restavratorski sodelavec (V. raven zahtevnosti)
Znanja in spretnosti iz področja mizarskega restavriranja

– Zidar restavratorski sodelavec (IV. raven zahtevnosti)
Znanja in spretnosti iz področja zidarskega restavriranja

Področje strojništva
– Operater na CNC stroju (V. raven zahtevnosti)
Znanja in spretnosti izdelave izdelkov na CNC stroju s pomočjo profesionalne CAD/CAM računalniške opreme

– Plamenski varilec in spajkalec (IV. raven zahtevnosti)
Znanja in spretnosti iz opisanega načina varjenja

– TIG varilec (IV. raven zahtevnosti)
Znanja in spretnosti iz opisanega načina varjenja

– MIG/MAG varilec (IV. raven zahtevnosti)
Znanja in spretnosti iz opisanega načina varjenja

– Ročno obločni varilec (IV. raven zahtevnosti)
Znanja in spretnosti iz opisanega načina varjenja

– Upravljalec strojev v proizvodnji izdelkov (III. raven zahtevnosti)
Znanja in spretnosti izdelave izdelkov na proizvodnih strojih v serijski proizvodnji

– Pomočnik vzdrževalca v proizvodnji (III. raven zahtevnosti)
Znanja in spretnosti vzdrževanja proizvodnjih strojev

Področje izdelave in vzdrževanja motornih vozil
– Vzdrževalec/vzdrževalka pnevmatik in vulkanizer/vulkanizerka (III. raven zahtevnosti)
Znanja in spretnosti iz vzdrževanja pnevmatik in vulkanizerstva

Področje prevoznih storitev
– Voznik/voznica v cestnem prometu (IV. raven zahtevnosti)
Znanja in spretnosti iz vožnje v cestnem prometu

Področje informatike
– Izdelovalec spletnih strani (V. raven zahtevnosti)
Znanja in spretnosti izdelave spletnih strani (struktura, komunikacijska tehnologija, programiranje in kodiranje…)

– Oblikovalec spletnih strani (V. raven zahtevnosti)
Znanja in spretnosti oblikovanja spletnih strani z modernimi programskimi orodji

– Operater multimedijskih naprav (V. raven zahtevnosti)
Znanja in spretnosti iz področja multimedije in informatike

– Vzdrževalec/vzdrževalka računalniške strojne opreme (IV. raven zahtevnosti)        Znanja in spretnosti iz področja informatike

–  Vzdrževalec/vzdrževalka programske opreme (IV.raven zahtevnosti)
Znanja in spretnosti iz področja informatike

– Strokovni sodelavec/ka za programske aplikacije in podatkovne baze (VI.raven zahtevnosti)        Znanja in spretnosti iz področja informatike

– Strokovni sodelavec/ka za računalniške sisteme in omrežja (VI.raven zahtevnosti)        Znanja in spretnosti iz področja informatike

Področje biotehnologije

-Predelovalec/predelovalka mleka

-Predelovalec/predelovalka sadja

-Predelovalec/predelovalka mesa

-Čebelar/čebelarka

-Poljedelec/poljedelka

-Sadjar/sadjarka

-Vinogradnik/vinogradnica

-Zelenjadar/zelenjadarica