O projektu

UVAJANJE MODELA

UGOTAVLJANJA IN VREDNOTENJA

NEFORMALNO PRIDOBLJENEGA ZNANJA  V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH

2012 – 2014

V Sloveniji v okviru projekta Ugotavljanja in vrednotenja neformalnega znanja v izobraževanju odraslih 2012/14 trenutno 15 izobraževalnih organizacij zagotavlja aktivnosti vrednotenja neformalno pridobljenega znanja in izkušenj.

V Goriški regiji vas bova strokovna sodelavca na Šolskem centru Nova Gorica brezplačno informirala, vam svetovala in vas vodila skozi postopke ugotavljanja, vrednotenja in potrjevanja neformalno pridobljenega znanja.

Svetovalka in vodja projekta: Rosana Pahor,   05 620 57 37 in 041 35 85 58, rosana.pahor@scng.si

Svetovalec: Blaž Weber,  05 620 57 34 in , 031 734 503, blaz.weber@scng.si

Operacija se bo izvajala do 31.3.2014.

Socialni partnerji Šolskega centra Nova Gorica v projektu so:

 • Letrika – Iskra Avtoelektrika d.d., Šempeter pri Gorici
 • Intralighting d.o.o., Miren
 • Gostol – Gopan d.o.o., Nova Gorica
 • Zavod za zaposlovanje Nova Gorica

letrikaIntra_Logo43gostol_logozavod-zaposlovanje

NAMEN IN CILJI VREDNOTENJA

Znanja postanejo vidna in dobijo pravo vrednost:

 • svoja znanja predstavite v zbirni mapi v pisni in/ali e-obliki
 • oblikujete življenjepis
 • pridobite potrdilo

Vrednotenje znanj je pomembno:

 • zaradi večje zaposljivosti in prilagodljivosti na trgu dela
 • za vključitev v nadaljnje izobraževanje ali pridobitev NPK
 • pri prepoznavanju lastnih zmožnosti, pri načrtovanju in izgradnji kariere
 • za osebnostno rast in lažje sprejemanje odločitev

Neformalno pridobljeno znanje so vse spretnosti in znanja, ki ste jih pridobili na področju dela, izobraževanja, prostovoljstva, v okviru družine, delovanja v družbi ali v prostem času (hobiji) in še niso ovrednotena. Strokovno področje ugotavljanja in priznavanja neformalnih znanj razvija Andragoški center Slovenije. Več informacij o področju ugotavljanja in vrednotenja znanj najdete na spletnem portalu VPNZ na naslovu vpnz.acs.si.

“Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov v obdobju 2007-2013, razvojne prioritete: 3. Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.1: Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja”.

MIZS_slo

prihodnost

SKRITO ZNANJE JE ZAKLAD!

pridobljeno_znanje