Pravkar smo zaključili uspešen obisk Tknike v San Sebastianu, ki je potekal v organizaciji Medpodjetniškega izobraževalnega centra, Šolskega centra Nova Gorica.  Namen obiska je bil ogled primera dobre prakse Baskovske avtonomne skupnosti na področju reforme poklicnega in strokovnega izobraževanja. Videli smo primere:

-uspešnega in učinkovitega sodelovanja med šolami, nacionalnimi inštitucijami in ministrstvom

-hitrega, učinkovitega in kvalitetnega prilagajanja izvedbe izobraževanja glede na vse spremembe v družbi in na trgu dela

-sledenja najnovejšim tehnologijam ter uvajanja le-teh v izvedbo izobraževanja

-uvajanja sprememb na šolah, tako v procese učenja, poučevanja, upravljanja, kot tudi v samo infrastrukturo.

Tknika je baskovski nacionalni center, ki ga promovira namestnik ministrstva za poklicno in strokovno izobraževanje Oddelka za izobraževanje baskovske vlade. Inovacije in uporabne raziskave so jedro Tknike v njenih nenehnih prizadevanjih, da bi baskovsko poklicno usposabljanje postavili v evropsko ospredje. Tknika je nastala po vzoru nekaterih najnaprednejših svetovnih centrov za poklicno usposabljanje. S povezovanjem in neposrednim sodelovanjem učiteljskega osebja baskovskega poklicnega usposabljanja, Center razvija inovativne projekte na področju tehnologije, izobraževanja in upravljanja.

V okviru programa obiska je bil tudi pogovor z baskovskim namestnikom ministra za poklicno izobraževanje ter obisk šole, ki aktivno uvaja spremembe sodobnega časa.

Slovensko delegacijo so sestavljali predstavniki Šolskega centra Nova Gorica, člani Konzorcija šolski centrov Slovenije, predstavniki Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Centra RS za poklicno izobraževanje.