Obrazci

Preden dijak odide na praktično usposabljanje z delom – PUD, ima verjetno kakšno organizacijsko ali vsebinsko vprašanje. Nekaj iskanih odgovorov boste dobili v navodilih.

Dijak za odhod na praktično usposabljanje z delom potrebuje napotnico, ki jo natisne, izpolni ter odnese k delodajalcu.

Dijak med opravljanjem delovne prakse pri delodajalcu vodi dnevnik. Opis dela se imenuje določen del dnevnika, kateri služi dijaku, da sprotno spremlja opravljanje dela skozi naštete točke v opisu. Več navodil za pisanje dnevnika lahko dijak najde v Navodilih za PUD.

Obrazci, ki jih delodajalec potrebuje za sprejem dijaka na Praktično usposabljanje z delom, so: