Pogoji za vključitev v program usposabljanja

V program usposabljanja za mentorje dijakom na PUD se lahko vključi, kdor ima:

  • poklicno ali srednjo strokovno izobrazbo in vsaj pet let ustreznih delovnih izkušenj ali
  • višjo izobrazbo in vsaj dve leti ustreznih delovnih izkušenj.

V program usposabljanja za mentorje študentom na PRI se lahko vključi, kdor ima:

  • višjo izobrazbo in vsaj dve leti ustreznih delovnih izkušenj.

 

 

Potek usposabljanja

Program usposabljanja je sestavljen iz dveh delov, in sicer iz 24 ur predavanj in samostojnega dela za mentorje dijakom in za mentorje študentom.

Predvidoma je 24 kontaktnih ur razporejeno na tri dni, ki so razporejeni tako, da udeležencem omogočijo samostojno delo v obliki priprave zaključne naloge. Po uspešno opravljenem usposabljanju udeleženec prejme potrdilo.