Portfolio

Portfolio je zbirna mapa dosežkov kandidata, ki naj obsega naslednjo dokumentacijo

1. PREDSTAVITEV KANDIDATA

 • prijava v postopek
 • življenjepis
 • vstopni pogoj
 • zapisnik o svetovanju
4. REFERENCE

 • referenčna pisma
 • priznanja
 • izdelki, fotografije, …
2. DELOVNE IZKUŠNJE KANDIDATA

 • potrdila o delovnih izkušnjah

3. IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE

 • spričevala
 • potrdila o usposabljanju
5. VREDNOTENJE PORTFOLIA

(delo izpitne komisije)

 • pripomočki za vrednotenje
 • vrednotenje zbirne mape
 • ocenjevalni list
 • zapisnik o preverjanju strokovnih znanj in spretnosti
 • mnenje komisije o poteku prever.