Posodobitev gimnazijskih programov v strokovnih gimnazijah

IME PROGRAMA IN PODPROGRAMA, NAZIV PROJEKTA

ESS – Evropski socialni sklad;razvojna prioriteta Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostna usmeritev  Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja;

Posodobitev gimnazijskih programov v strokovnih gimnazijah

ROK PRIJAVE V teku
VLOGA ŠOLSKEGA CENTRA Partner
TRAJANJE PROJEKTA 3.7.2008 – 31.12.2014
FINANČNA VREDNOST PROJEKTA (celotna vrednost projekta in naš delež) Skupna vrednost projekta 1.999.800,00 €

Delež ŠC NG 42.247,41 €

VODJA PROJEKTA oz. KOORDINATOR Adrijana Špacapan
LINK DO WWW STRANI  
KRATEK OPIS PROJEKTA