Vrednotenje kakovostnih programov poklicnega izobraževanja, ki temeljijo na usposabljanju z delom, je mogoče doseči z dolgoročnim sodelovanjem med podjetji, poslovneži, šolami in poklicnimi centri na čezmejnem območju. Ta je bila izhodiščna misel tečaja »Čezmejno praktično usposabljanje z delom«, ki se je v četrtek, 15. novembra odvijal v prostorih Medpodjetniškega izobraževalnega centra v Novi Gorici v okviru Interreg projekta »Slovensko-italijansko zavezništvo za čezmejno praktično usposabljanje z delom« (CB-WBL).

Srečanja, na katerem so bili prisotni projektni partnerji iz Slovenije in Italije (nosilec projekta je tržaški Zadružni center za socialno dejavnost), se je udeležilo 22 izvedencev, ki so zaposleni v ustanovah poklicnega in strokovnega izobraževanja oziroma na projektih, ki skrbijo za kakovostno izvajanje mednarodne učne mobilnosti. Prisotni so bili tudi nekateri koordinatorji praktičnega usposabljanja z delom ter eksperti s področja upravljanja človeškega kapitala v gospodarskih zbornicah in zasebnih podjetjih. Po uvodni predstavitvi Branka Jazbeca (Zadružni center za socialno dejavnost), ki se je osredotočila na dosežene rezultate projekta »CB-WBL«, je Mojca Brus (Hidria d.o.o.) predstavila načine izvajanja praktičnega usposabljanja z delom v slovenskem podjetju Hidria, ki deluje v proizvodnji industrijskih in avtomobilnskih sistemov in ki temu vidiku posveča že od nekdaj veliko mero pozornosti, tako da gre samo podjetje umestiti med dobre prakse na tem področju.

Naposled sta Mitja Stefancic (Zadružni center za socialno dejavnost) in Vedran Jakačič (Center RS za poklicno izobraževanje) predstavila primerjavo o čezmejnem programu mehatronike: izsledke primerjave sta povezala s trenutnim stanjem strokovnih poklicev na delovnem trgu v Sloveniji. Teja Žagar (Center RS za poklicno izobraževanje) je predstvila glavne izsledke raziskave o učni mobilnosti na čezmejnem območju med Slovenijo in severo-vzhodnimi italijanskimi deželami z vidika mentorstva dijakov, zagotavljanja kakovostnih učnih mest v podjetjih ter nenazadnje zavarovanja dijakov med mobilnostjo. Fabio Banali (izvedenec za program ASL na Liceju Bagatta v Desenzanu del Garda in referent Zveze industrijcev iz Verone) je ob koncu srečanja udeležencem predstavil temeljne značilnosti italijanskega vsedržavnega programa »izmenjava šola-delo«, ki v nekaterih deželah, kot npr. v deželah Lombardija in Veneto, postaja strateškega pomena tako za dijake kot za podjetnike in industrijce.

Udeleženci srečanja so soglašali z ugotovitvijo, da je lahko kakovostna izvedba čezmejnih programov poklicnega in strokovnega izobraževanja koristna predvsem za mlade, saj jim omogoča poleg osvajanja strokovnih veščin tudi pridobivanje tako imenovanih »mehkih kompetenc«, ki jim bodo v življenju vseskozi koristne. Nenazadnje pa bi od dolgoročne izvedbe takih programov koristili sami podjetniki in gospodarstveniki, kajti na skupnem čezmejnem prostoru bi pridobili širši bazen za zaposlovanje mladih talentov – predvsem v strokah in panogah, v sklopu katerih je veliko povpraševanja po novih profesionalnih figurah.

Niz tečajev v sklopu Interreg projekta »CB-WBL« se bo zaključuil 28. novembra s pomembnim dogodkom na lokaciji Castelvecchio v Zagraju. Možnost za prijavo je odprta prek elektronskega naslova katia@zadruge.it, dodatne informacije pa so na voljo na telefonski številki 349.6263006. (m.s.)