PUD

Praktično usposabljanje z delom PUD

Praktično usposabljanje z delom (PUD) je kombinacija dela in izobraževanja. Je obvezen del izobraževalnega programa in ga morajo dijaki uspešno opraviti v določenem obsegu izobraževalnega programa, da lahko izobraževanje uspešno zaključijo.

PUD

Praktično usposabljanje z delom PUD

Praktično usposabljanje z delom (PUD) je kombinacija dela in izobraževanja. Je obvezen del izobraževalnega programa in ga morajo dijaki uspešno opraviti v določenem obsegu izobraževalnega programa, da lahko izobraževanje uspešno zaključijo.

Pred odhodom na prakso

Pred odhodom na prakso

Med opravljanjem prakse

Med opravljanjem prakse

Po končani praksi

Po končani praksi