Pravice udeležencev

Status udeleženca izobraževanja odraslih pridobi udeleženec izobraževanja odraslih, ki se vključi v izobraževalni program za odrasle (3. člen Zakona o izobraževanju odraslih).

Vpis v program pomeni podpis pogodbe o izobraževanju in osebnega izobraževalnega načrta. Sama prijava še ne zadostuje za izdajo potrdila o vpisu.

Pravice udeleženca izobraževanja odraslih so opredeljene v 4. členu Zakona o izobraževanju odraslih:»Udeleženci izobraževanja odraslih, ki se izobražujejo po javno veljavnih programih osnovnošolskega, poklicnega, srednjega in višjega strokovnega izobraževanja, imajo pravico do zdravstvenega varstva iz obveznega zdravstvenega zavarovanja v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje, in pravico do drugih ugodnosti ter pravic (na primer: prevozi, štipendiranje, opravljanje začasnih ali občasnih del prek pooblaščene organizacije za posredovanje dela) v skladu s posebnimi predpisi, če niso v delovnem razmerju, prijavljeni kot brezposelne osebe ali se ne izobražujejo v skladu s predpisi o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti. Omenjene pravice je mogoče uveljavljati do dopolnjenega 27. leta starosti.«.