Programi

Na Šolskem centru Nova Gorica se izobraževanje odraslih izvaja v okviru Medpodjetniškega izobraževalnega centra.

Izobražujemo za programe naslednjih stopenj izobraževanja:

SPI – SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

SSI – SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

PTI – POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

V ostale programe Šolskega centra Nova Gorica se lahko vključite samo tisti, ki ste že bili vpisani v redno obliko izobraževanja in vam za dokončanje letnika manjkajo samo posamezne obveznosti.