Projekt je prešel v zadnjo četrtino izvajanja, zato smo partnerji dobršen del srečanja posvetili pregledu aktivnosti, ki smo jih do sedaj izvedli. Osredotočili smo se predvsem na izkušnje, ki smo jih Finski in Slovenski partnerji pridobili pri pilotni izvedbi testiranja novega modela vezanega na pridobivanje izkušnje z delom za dijake. Oboji smo izpostavili projektno usmerjeno delo, ki dijakom predstavlja poseben izziv, saj so bili vključeni v vse faze razvoja projekta.

Finski dijaki so s pilotiranjem že zaključili. Celotno obdobje izvajanja je pri njih potekalo 2 meseca. In kaj je bilo drugače? Dijaki so delali na projektu elektro omarice v sodelovanju s podjetjem UTU Oy, v projekt so jih vključili že od samega začetka. To pomeni, da so pripravili vse načrte (pod mentorstvom učitelja), nato so jih skupaj z mentorji na podjetju pregledali, ustrezno popravili  in nato omarice izdelali.

Kako pa v Sloveniji? V pilotno testiranje novega modela je vključenih 11 dijakov. Te dijake smo spodbudili, da razmislijo in predlagajo svoje projektne ideje, ki jih bodo lahko razvijali znotraj pilotiranja. Želeli smo, da dijaki samostojno pripravijo predloge ter jih predstavijo podjetju MAHLE EDS pri katerem opravljajo praktično usposabljanje z delom (PUD), ki je tokrat drugače zastavljeno, saj je projektno usmerjeno. Poudarek je na usmerjenem pridobivanju znanj pri opravljanju PUDa, torej takih, ki jim bodo v pomoč pri realizaciji njihove projektne ideje. Nastalo je 7 projektov: WAH – WAH efekt za kitaro, Električni skiro, Pametna tehtnica za čebelje panje, Avtomatski zalivalnik vrta, Elektro kolo, elektro motor za čoln in Mulčer.

V podjetju MAHLE EDS d.o.o., ki je tudi partner projekta RAY, so prisluhnili projektnim idejam dijakov ter jim uredili in prilagodili izvajanje praktičnega usposabljanja z delom, na najboljši možni način. Tovrstna ureditev je zahtevala veliko mero prilagajana, komunikacije in podpore.

Dijaki so začeli z delom 1. marca. Želimo jim uspešno reševanje vseh izzivov, ki jih bodo na tej poti srečali.

Kot rečeno, je projekt RAY prešel v zadnje četrtletje izvajanja. Partnerji smo se dogovorili, da bo zadnje srečanje ter zaključna konferenca potekala zadnji teden v septembru letos.