Projekti

Šolski center Nova Gorica se že drugo desetletje aktivno vključuje v mednarodne in nacionalne projekte, saj želimo z njimi centru omogočiti trajen razvoj, ki mora slediti nacionalnim in evropskim smernicam na področju razvoja poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Vključevanje v projekte omogoča dijakom in učiteljem pridobivanje novih izkušenj, znanj in poznanj.

 

To so projekti v okviru programov Leonardo da Vinci, Socrates, Phare ter Evropskega socialnega sklada, kjer naš center nastopa v vlogi nosilca ali partnerja. Pri tem dobro sodelujemo na lokalnem, regionalnem, nacionalnem ter mednarodnem nivoju, v tujini (Finska, Nizozemska, Nemčija, Italija, Danska, Velika Britanija, Madžarska, Romunija, Irska,…).

 
 

V zadnjih letih se pri projektih tesno povezujemo z vsemi socialnimi partnerji (s podjetji, zbornicami, Zavodom za zaposlovanje, Centrom RS za poklicno izobraževanje, Ministrstvom za šolstvo in šport ter Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve), s katerimi sodelujemo pri razvoju poklicnega in strokovnega izobraževanja ter poskušamo najti skupno rešitev za nadaljnji razvoj poklicnega in strokovnega izobraževanja v Sloveniji.