Namen projekta PanUP 2018-2022 je povečati vključenost v vseživljenjsko učenje ter izboljšati kompetence, ki jih odrasli potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Namenjen je odraslim, ki nimajo zaključene poklicne ali srednje splošne ali strokovne izobrazbe, opravljenega mojstrskega, delovodskega ali poslovodskega izpita (prednost imajo tisti, ki imajo zaključeno največ OŠ izobrazbo in/ali so stari 45 +).

Želimo si dvigniti izobrazbeno raven in poklicne kompetence odraslih z izvajanjem promocijskih in animacijskih aktivnosti ter z zagotavljanjem učne pomoči za udeležence izobraževanja odraslih, ki so v času izvajanja učne pomoči vpisani v izobraževalne programe za dvig izobrazbene ravni.

  • priložnost za dokončanje izobraževanja;
  • brezplačna učna pomoč za udeležence izobraževanja;
  • pot do znanja prilagojena tvojim potrebam.

Več informacij dobite tukaj.

KOORDINACIJA:

Šolski center Nova Gorica
Cankarjeva 10, 5000 Nova Gorica
051 681 529