PUD – Praktično usposabljanje z delom

Na ŠC Nova Gorica smo v šolskem letu 2004/2005 začeli z uvajanjem prenovljenih programov izobraževanja, najprej s programom »avtoserviser«, z naslednjim šolskim letom 2005/2006 je sledila prenova programa »mehatronik – operater«, v šolskem letu 2006/2007 program »mizar«, 2007/2008 program »mehatronik – tehnik« ter v zadnjem šolskem letu 2008/2009 še vsi ostali programi v prvih letnikih.

Prenovljeni programi izobraževanja so uvedli novost v izvajanju praktičnega pouka. Del praktičnega pouka se namreč izvaja pri delodajalcih kot praktično usposabljanje z delom – PUD. Predvideni čas trajanja PUD je:

  • v srednje poklicnem izobraževanju 24 tednov (912 ur),
  • v poklicno-tehniškem izobraževanju 2 tedna (76 ur),
  • v srednjem strokovnem izobraževanju 4 tedne (152 ur), razen strojni tehnik, ki ima 8 tednov (304ure), ter
  • v nižjem poklicnem izobraževanju 4 tedne ali 152 ur.

V srednjem poklicnem izobraževanju je lahko čas opravljanja PUD 52 tednov. V tem primeru sklene delodajalec z dijakom individualno učno pogodbo.

V priponki si lahko ogledate seznam podjetij, ki v okviru Praktičnega usposabljanja z delom – PUD, sodelujejo z Medpojetniškim izobraževalnim centrom.

Poročilo o PUD za šolsko leto 2009-2010

Poročilo o PUD za šolsko leto 2010-2011

Poročilo o PUD za šolsko leto 2011-2012

Poročilo o PUD za šolsko leto 2012-2013