Opis:

Glavna pozornost je namenjena problematiki obnovljivih virov energije, ki predstavljajo trajen vir in energijo prihodnosti, ki ne obremenjuje omejenih virov na Zemlji.

Aktivnosti se osredotočajo na energetsko učinkovitost, inteligentne sisteme v gospodinjstvih, naseljih in mestih, skladno z eno od prednostnih nalog Evropske komisije za obdobje 2014-2019; oblikovanje prihodnje politike na področju podnebnih sprememb, ki se osredotoča na dekarbonizacijo gospodarstva in s tem postopen prehod na nizkoogljično družbo.

Več / More about the project

 Report WS3 NG Report Astable multivibrator (WS2)

Report Astable multivibrator (WS2)

Report Arduino (WS1)

Manual_Energetic house

instructions energetic house

Electric longboard