V projektu Quali Pro Air Escort smo države partnerice Nemčija – prijavitelji, Slovenija – ŠC Nova Gorica, Avstrija, Bolgarija in Finska. Izsledki analiz trenutnega stanja, nacionalni ukrepi, zakoni, pravila in študije primerov v državah partnericah bodo izhodišče za kvalifikacijski profil posameznika, ki dela s tujci, begunci, migranti, prosilci za azil. Kvalifikacijski profil bo omogočal primerljivost znanj in ključnih delovnih procesov pri delu s tujci na EU ravni ter bo podlaga za Kvalifikacijski koncept.

Načrtovani rezultati v projektu:

  • kvalifikacijski profil posameznika, ki dela s tujci, begunci, migranti, prosilci za azil
  • kvalitativni standardi
  • razvoj 5 modulov: 2 za boljšo socialno integracijo tujcev, 3 za lažji vstop na trg dela
  • kvalifikacijski koncept bo nastal na podlagi kvalifikacijskega profila, kvalitativnih standardov in 5 modulov.

Kvalifikacijski koncept bo vseboval kvalifikacije in cilje usposabljanja za posameznike, ki delajo na področju tujcev, migrantov, beguncev, prosilcev za azil.

Trajanje projekta: 1.9.2016 – 31.8.2018

Koordinator/ka na ŠC Nova Gorica: Martina Jejčič
e-pošta: martina.jejcic@scng.si
telefon: 05/62-05-777