Quali Pro Air Escort

IME PROGRAMA IN PODPROGRAMA: Erasmus +, KA2 – strateška partnerstva na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja, sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praks
NAZIV PROJEKTA: Quali Pro Air Escort
ROK PRIJAVE: v teku
VLOGA ŠOLSKEGA CENTRA: partner
TRAJANJE PROJEKTA: 1.9.2016 – 31.8.2018
FINANČNA VREDNOST PROJEKTA (CELOTNA VREDNOST PROJEKTA IN NAŠ DELEŽ) Skupna vrednost projekta: 251.064,00€

Delež za ŠC NG: 30.859,00€

VODJA PROJEKTA OZ. KOORDINATOR Martina Jejčič
LINK DO SPLETNE STRANI
KRATEK OPIS PROJEKTA V projektu Quali Pro Air Escort smo države partnerice Nemčija – prijavitelji, Slovenija – ŠC Nova Gorica, Avstrija, Bolgarija in Finska. Izsledki analiz trenutnega stanja, nacionalni ukrepi, zakoni, pravila in študije primerov v državah partnericah bodo izhodišče za kvalifikacijski profil posameznika, ki dela s tujci, begunci, migranti, prosilci za azil. Kvalifikacijski profil bo omogočal primerljivost znanj in ključnih delovnih procesov pri delu s tujci na EU ravni ter bo podlaga za Kvalifikacijski koncept.

Načrtovani rezultati v projektu:

  • kvalifikacijski profil posameznika, ki dela s tujci, begunci, migranti, prosilci za azil
  • kvalitativni standardi
  • razvoj 5 modulov: 2 za boljšo socialno integracijo tujcev, 3 za lažji vstop na trg dela
  • kvalifikacijski koncept bo nastal na podlagi kvalifikacijskega profila, kvalitativnih standardov in 5 modulov.

Kvalifikacijski koncept bo vseboval kvalifikacije in cilje usposabljanja za posameznike, ki delajo na področju tujcev, migrantov, beguncev, prosilcev za azil.

LOGOTIPI  erasmus_plus
GRADIVA

Projekt je financiran s strani Evropske komisije.